uday's blog

Popular programming languages

While doing research online to decide whether to use PHP or Python for a new web based application, I found the following post very useful.

http://www.1stwebdesigner.com/css/tutorials-css/php-vs-ruby-vs-python/

I also came across following index, to decide how popular a programming language is.

http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html

 

Technology: 

विनोदी कविता

तू सुई, मी दोरा
तू काळी, मी गोरा

तू पोळी, मी भात
तू फुटबॉल, मी लाथ

तू बशी, मी कप
तू उशी, मी झोप

तू बॉल, मी बॅट
तू उंदीर, मी कॅट

मी मुंगळा, तू मुंगी
तू साडी, मी लुन्गी

तू लव्ह, मी प्रेम
तू फोटो, मी फ्रेम

तू डोकं, मी केस
तू साबण, मी फेस

तू निसर्ग, मी फिजा
तू कविता, "मी माझा"

तू घुबड, मी पंख
तू विंचू, मी डंख

तू साम्बार, मी डोसा
तू बॉक्सर, मी ठोसा

तू कणीक, मी पोळी
तू औषध, मी गोळी

तू पेट्रोल, मी कार
तू दारु, मी बार

मराठी: