माचू पिक्चू - भाग ४

<a href="http://www.misalpav.com/node/41528">भाग १</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41530">भाग २</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41533">भाग ३</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41536">भाग ४</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41545">भाग ५</a>...<a h

माचू पिक्चू - भाग ३

<a href="http://www.misalpav.com/node/41528">भाग १</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41530">भाग २</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41533">भाग ३</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41536">भाग ४</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41545">भाग ५</a>...<a h

माचू पिक्चू - भाग २

<a href="http://www.misalpav.com/node/41528">भाग १</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41530">भाग २</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41533">भाग ३</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41536">भाग ४</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41545">भाग ५</a>...<a h

माचू पिक्चू - भाग १

गेल्या अनेक वर्षांपासून मला माचू पिक्चूला जायची इच्छा होती आणि ते पण कसे तर पूर्वीच्या काळी इंका लोक जसे पायीपायी तिथे जायचे तसे. हा ४ दिवसाचा प्रवास "क्लासिक इंका ट्रेल" म्हणून ओळखला जातो आणि तो बर्यापैकी कठीण समजला जातो.