SFTP

I am trying to set up SFTP access to my site and having problem.

Thankfully I found following link which was useful to set up Public Key Authentication on my GNU/Linux laptop.

http://www.computerhope.com/unix/sftp.htm

Important Steps:

I had to generate SSH keys on my server and authorize the public key.

Then I had to download SSH private key to laptop.

Then I had to check whether .ssh directory already existed.

ls ~/.ssh

It did not exist, so I had to create it.

फोटोग्राफी कशी करावी

मिपावर फोटोग्राफीच्या थियरीबद्दल स्वॅप्स यांनी खूप छान मालिका लिहिली आहे, ती नक्की वाचा. आपण DSLR कॅमेरा उत्साहाने घेऊन येतो, खूप छानछान फोटो काढावेसे वाटतात. थोडीफार थियरी पण माहीत असते, पण बर्‍याचदा होते काय की आपण ऑटो मोडमध्येच अडकून पडतो. अशा लोकांसाठी थोडी तोंडओळख म्हणून हा लेख लिहित आहे. मी काही फार दिग्गज फोटोग्राफर नाही, पण प्रत्यक्ष उदाहरण देऊन फोटोग्राफी शिकवणारे लेख मराठीत तरी मी पाहिले नाहीत, म्हणून घाबरत घाबरत हा एक प्रयत्न करत आहे, कृपया गोड मानून घ्यावा. नवशिका/नवशिकी फोटोग्राफर साधारणतः असा फोटो काढतात.