आजचा सुविचार

कोणालाही कमी लेखू नये. तुम्ही मुंगीपेक्षा १०० पट मोठे असलात तरी ती तुमच्या ढुंगणाला चाऊ शकते, पण तुम्ही तिच्या ढुंगणाला चाऊ शकत नाही.

मराठी: 
Rating: