uday's blog

माचू पिक्चू - भाग ३

दिवस २

आज सकाळी ४ च्या थोडे आधीच जाग आली. ४ वाजता गरमगरम लेमन टी देण्यात आला. ब्रेकफास्ट करून आम्ही ५:५० ला ट्रेलवर चालायला सुरुवात केली. कालच्या अनुभवातून शिकल्यामुळे मी बॅकपॅकमध्ये फक्त माझे जॅकेट आणि पाणी घेतले होते. कॅमेरा पण फक्त मोबाईल फोनचा होता. मी घड्याळात बघितले की आज आम्ही ५:५० ला चालायला सुरुवात केली होती.

फोटो: चालायला सुरुवात करण्यापूर्वी सगळे पोर्टर्स आम्हाला शुभेच्छा देत आहेत.

माचू पिक्चू - भाग १

गेल्या अनेक वर्षांपासून मला माचू पिक्चूला जायची इच्छा होती आणि ते पण कसे तर पूर्वीच्या काळी इंका लोक जसे पायीपायी तिथे जायचे तसे. हा ४ दिवसाचा प्रवास "क्लासिक इंका ट्रेल" म्हणून ओळखला जातो आणि तो बर्यापैकी कठीण समजला जातो.

Obituary

Our old friend, PeopleSoft server HOUPSP01 (Age 23), exited his rickety old body on Friday, July 14, 2017, having lived twice as long as he expected and way longer then he deserved.

Due to unfortunate demise of HOUPSP01 we also had to remove life support for his twin brother HOUIGN01 who faithfully served as his backup all these years.

HOUPSP01 was a modest friend who very seldom bragged about all of his achievements on Facebook. He was considered the best PeopleSoft server in all of Texas and he was only the second in the world to have self service application.