रिस्क मॅनेजमेंट

सध्या परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. कधीही कोणाचीही नोकरी जाऊ शकते. तसं  म्हटलं तर अमेरिकेत ही स्थिति खूप पूर्वीपासूनच आहे. भारतात असा अनुभव फार लोकाना येत नसे म्हणून स्थिति इतकी गंभीर न्हवती, हाच काय तो फरक. मी लार्सेन एंड टुब्रो कंपनीत काम करत होतो त्यानंतर काही वर्षातच माझ्याच डिपार्टमेन्ट मध्ये खूप लोकाना हाकलण्यात आले, हे माझ्या बघण्यात आहे. माझ्या नशीबाने फार पूर्वीच सावध करण्यात आले होते, म्हणून मी वाचलो.

मराठी: