माचू पिक्चू - भाग ६

<a href="http://www.misalpav.com/node/41528">भाग १</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41530">भाग २</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41533">भाग ३</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41536">भाग ४</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41545">भाग ५</a>...<a h

माचू पिक्चू - भाग ५

<a href="http://www.misalpav.com/node/41528">भाग १</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41530">भाग २</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41533">भाग ३</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41536">भाग ४</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41545">भाग ५</a>...<a h

माचू पिक्चू - भाग ४

<a href="http://www.misalpav.com/node/41528">भाग १</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41530">भाग २</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41533">भाग ३</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41536">भाग ४</a>...<a href="http://www.misalpav.com/node/41545">भाग ५</a>...<a h

माचू पिक्चू - भाग ३

दिवस २

आज सकाळी ४ च्या थोडे आधीच जाग आली. ४ वाजता गरमगरम लेमन टी देण्यात आला. ब्रेकफास्ट करून आम्ही ५:५० ला ट्रेलवर चालायला सुरुवात केली. कालच्या अनुभवातून शिकल्यामुळे मी बॅकपॅकमध्ये फक्त माझे जॅकेट आणि पाणी घेतले होते. कॅमेरा पण फक्त मोबाईल फोनचा होता. मी घड्याळात बघितले की आज आम्ही ५:५० ला चालायला सुरुवात केली होती.

फोटो: चालायला सुरुवात करण्यापूर्वी सगळे पोर्टर्स आम्हाला शुभेच्छा देत आहेत.